http://www.buket.co.il
eng rus

עציצים

עציצים 562

562

150.00

מחיר

עציצים 561

561

25.00

מחיר

עציצים 560

560

150.00

מחיר

עציצים 559

559

110.00

מחיר

עציצים 558

558

25.00

מחיר

עציצים 557

557

20.00

מחיר

עציצים 556

556

25.00

מחיר

עציצים 555

555

150.00

מחיר

עציצים 554

554

110.00

מחיר

עציצים 553

פוטוס

40.00

מחיר

עציצים 552

552

55.00

מחיר

עציצים 551

551

25.00

מחיר

עציצים 550

עץ האהבה

150.00

מחיר

עציצים 549

ספטיפיליום

150.00

מחיר

עציצים 548

סחלב

150.00

מחיר

עציצים 547

פפרומיה ירוקה

40.00

מחיר

עציצים 546

546

110.00

מחיר

עציצים 545

545

50.00

מחיר

עציצים 544


עץ מנדרינה

90.00

מחיר

עציצים 543

543

70.00

מחיר

עציצים 542

542

40.00

מחיר

עציצים 541

עץ זית

150.00

מחיר

עציצים 540

קקטוס540

50.00

מחיר

חדשות ומבצעים

    מגוון של זרים מתוקים

    קישוטים חדשים ומפתיעים לרכב החתונה 

    מגוון זרים ועיצובים חדשים ומרהיבים

    משלוח פרחים בחיפה 

    זרי כלה בעיצובים מרהיבים